Nieuws

Niet stapelen maar vervangen in Het Hogeland

In 't Wieshoes in Warffum verzamelden zich vrijdag 17 februari ruim 50 belangstellenden om te verkennen of de aanpak Niet Stapelen Maar Vervangen (NSMV) interessant is voor gemeente Het Hogeland. De deelnemers waren voornamelijk afkomstig uit het funderend onderwijs, educatieaanbieders en gemeente.

Tijd voor toekomst

Tijd voor Toekomst investeert in de jeugd van de Provincie Groningen. Het wil bereiken dat kinderen dezelfde kansen krijgen, welke achtergrond ze ook hebben en waar ze ook wonen. Dat ze bewust en bekwaam worden. Bewust van hun omgeving, van zichzelf en van de kansen die ze hebben voor hun toekomst. Om deze reden waren niet alleen belangstellenden uit Het Hogeland aanwezig, maar ook uit andere Groningse gemeenten. 

't Wieshoes

Vakland Het Hogeland bood in 't Wieshoes voor alle deelnemers een inspirerende plek. En ook boden de verschillende deelnemers elkaar veel inspiratie. 'Het Hogeland als klaslokaal' zag iedereen helder voor zich als een leerrijke omgeving buiten en binnen de schoolmuren. En de aanpak van NSMV kan hierbij organisatorisch, digitaal en duurzaam bijdragen.

Wethouder Karen Hansems heeft zowel het onderwijs als educatief aanbod op de leergebieden: sport, gezondheid en burgerschap in haar portefeuille. Ook zij is geïnformeerd en geïnspireerd. Op basis van de input vanuit de bijeenkomst zullen Vakland Het Hogeland, Tijd voor Toekomst en de gemeente vervolgstappen zetten. 

Downloaden

Wat is de impact van theoretisch of levensecht leren?

Onderzoek en onderzoekers Nijmegen

Iris van Mierlo (Pedagogische Wetenschappen - Radboud Universiteit) en Niek ten Have (ALPO Radboud Universiteit en HAN) hebben hier dit eind 2020 zowel literatuur- als respondentenonderzoek naar gedaan. Uit het praktijkonderzoek blijkt dat respondenten van mening zijn dat levensecht leren ervoor kan zorgen dat de leerstof beter blijft hangen bij leerlingen en meer betekenins krijgt. De respondenten staan positief tengenover het gebruk van levensecht leren. Ook zijn de respondenten van mening dat levensecht leren een net iets hogere positieve bijdrage levert aan de leeropbrengsten van leerlingen.

Lees hier het volledige onderzoek

Financieringsmogelijkheden voor aanpak NSMV

Eind 2022 en begin 2023 zijn (co-)financieringsmogelijkheden om de aanpak NSMV op te starten in uw gemeente of als scholengroep. Sommige gemeenten hebben de aanvraag School en omgeving als Voorloper, Doorgroeier of als Starter al gedaan. De verwachting is dat deze subsidiemogelijkheden komend jaar nog een keer aangeboden worden.

Ook is er de mogelijkheid om via de Impuls Open Leermiddelen cofinanciering aan te vragen voor de aanpak NSMV. Onze organisatie heeft momenteel al contact met schoolgroepen die een aanvraag willen doen. De combinatie met meerdere scholen maakt de aanvraag krachtiger. Neem dus gerust contact met ons op. En natuurlijk zijn ook de NPO gelden inzetbaar. 

De meest fundamentele aanpak bestaat uit een vooronderzoek met een meerjarig rekenmodel. De organisatie van NSMV biedt gemeenten, schoolbesturen lokale educatieve aanbieder de dienstverlening om vooronderzoek te doen om met betrokken organisaties de jaarlijkse begroting in beeld te brengen. Met dit overzicht is aantoonbaar dat de financiën niet hoeven te stapelen, maar vervangend inzetbaar zijn. Dit versnelt en verduurzaamt de transitie van aanbod naar vraag gestuurd samenwerken.

NSMV, waarom doen wij dat niet?

Op woensdag 2 november organiseert Niet stapelen maar vervangen een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden in deze aanpak. Inmiddels oriënteren de direct betrokken organisaties: onderwijs (basis- en/of voortgezet onderwijs), gemeentelijke organisatie en lokale educatieve uitvoeringsorganisaties zich in 25 Nederlandse steden op deze aanpak. De deelnemers van 2 november zijn afkomstig uit een deel van deze gemeenten. 

De organisatie van de bijeenkomst is in handen van Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Vereniging van wetenschapsmusea en science centers (Netwerk VSC), Gelijke Kansen Alliantie en NSMV. En is mede mogelijk gemaakt door RVO en ministerie LNV. Genoemde organisaties gaan na afloop van de bijeenkomst aan de slag met de antwoorden van de deelnemers op de vraag: NSMV, waarom doen wij dat niet? Of juist wel!

Niet stapelen maar vervangen online

Vanaf 1 november 2022 is de website Niet stapelen maar vervangen online. Op deze website kunnen medewerkers van scholen, schoolbesturen, gemeenten en lokale uitvoeringsorganisaties alle ins & outs van deze aanpak terugvinden.

Dagelijks zitten de mailbox en de brievenbus van basisscholen en kindcentra vol met prachtige en leerzame activiteiten waar leerlingen graag aan deel zouden nemen. Maar de werkdruk van de leerkrachten is al hoog en deze activiteiten stapelen bovenop het werk dat allemaal al moet.

De aanpak van Niet stapelen, maar vervangen (NSMV) helpt om deze prachtige en leerzame activiteiten toch in het curriculum van de scholen te plaatsen. Niet door te stapelen, maar door te vervangen. Onderwijs stelt daarbij op eenvoudige wijze de vraag lokale educatie aanbieders bieden een vervangend of verrijkend aanbod. Dit zijn lokale organisaties op gebied van lezen+media (bibliotheek), gezondheid, (GGD), sport, natuur+duurzaamheid, cultuur, digitale vaardigheden en burgerschap.

Geïnteresseerd? Kijk dan op www.nsmv.nl.