NIEUWS

De ontwikkeling van Niet stapelen, maar vervangen in ’s-Hertogenbosch sinds 2016 is op de voet gevolgd door onderwijs- en innovatievakbladen en websites. Hieronder staan artikelen en nieuwsberichten. Maar eerst het laatste nieuws:

Onderzoek Oberon naar Niet stapelen maar vervangen

onderzoek

Het reeds aangekondigde onderzoek naar Niet stapelen maar vervangen gaat van start. Dit onderzoek is een innovatievraag van de PO-raad. Op 9 september ontvangt ieder van de nu participerende kindcentra op gebied van NSMV van onderzoeksbureau Oberon (Utrecht) een digitale vragenlijst (invultijd ca. 15 minuten). Deze kindcentra zijn: BS Noorderlicht, KC aan de Oosterplas, KC Caleidoscoop, KC de Groote Wielen, KC de Hobbit, KC de Hoven, KC de Ontdekking, KC de Springplank, KC de Terp, KC de Wijboom, KC het Rondeel, LW Beekmanschool, KC Dn Krommenhoek, KC Palet en KC Wittering.nl. Houd de deadline voor retourzenden goed in de gaten.

Daarnaast bezoekt Oberon begin september (voornamelijk online) KC het Rondeel, KC De Groote Wielen en KC Aan de Oosterplas voor: (1) een gesprek van een uur met de directeur en (2) een gesprek van een uur met de coördinator en 1 à 2 direct betrokken leerkrachten.

De uitkomsten van het onderzoek bespreken de leden van de strategische alliantie NSMV op 15 oktober 2020. Hierna staan de uikomsten ook op deze site bij nieuws

Eerste methodes Oriëntatie op jezelf en de wereld in scholenBOX

scholenBOX

Bouwsteen 1Van een zestal kindcentra zijn methodes voor oriëntatie op jezelf en de wereld per les gekoppeld aan aanbodsdoelen. Deze informatie is te vinden achter een login in de scholenBOX. Hierdoor zijn deze kindcentra instaat om aan een makelaar per les vervangend aanbod te vragen met een lijst van aanbodsdoelen.

Net als de site met aanbod van Wikiwijs zullen leerkrachten en aanbieders deze site na de zomervakantie uitproberen. En op basis van de uitkomsten start de doorontwikkeling. De methodes die momenteel voor midden- en bovenbouw (geheel of deels) in de scholenBOX onder zijn gebracht Bij de tijd, Da Vinci, Naut, Natuniek, Blink Wereldgeschiedenis en Wijzer door natuur en techniek. En in samenwerking met de uitgever is nu ook KC de Wijboom met Jeelo gestart om de koppeling te leggen.

Komend schooljaar zullen de proces- en projectleiders NSMV eerst alle methodes en methodieken van kindcentra inventariseren. En vervolgens zal - in samenwerking met de kindcentra die in willen stappen op NSMV - de methode of methodiek een plek krijgen in de scholenBOX. Helaas is de automatische koppeling tussen de scholenBOX en de aanbiedersbox van Wikiwijs nog niet gereed. Maar komend schooljaar zal ook deze wens in vervulling gaan.

Bijna 100 educatieve activiteiten uit Den Bosch in Wikiwijs

Wikiwijs

bouwsteen 1Het heeft lang geduurd, maar eindelijk is het zover. Op initiatief van Babel zijn bij alle 5 de Bossche Educatieve Makelaars bijna 100 Bossche activiteiten van 5 leergebieden verzameld en - gekoppeld aan aanbodsdoelen - opgenomen in Wikiwijs. Wikiwijs is het programma van Kennisnet, waarin iedre leerkracht of specialist lessen kan delen met het onderwijsveld. Kennisnet heeft Babel aangeboden om dit digitale platform te gebruiken om ervaringen op te doen. Zowel als het gaat om de organisatie samen met alle makelaars, ervaringen op te doen met losse aanbieders uit de stad en ervaringen op te doen met deze database met zoekfunctie.

Anika VerschuurBabel - makelaar voor lezen en cultuureducatie - heeft deze taak namens alle educatieve makelaars op zich genomen. Informatie categoriseren en ontsluiten is natuurlijk een functie die bij het bibliotheekwerk van Babel past. Namens Babel heeft Anika Verschuur in nauwe samenwerking met de Bossche Educatieve Makelaars in de afgelopen maanden de activiteiten voorzien van allerhande zoeklabels. En ook van de aanbodsdoelen die als verbindende taal tussen kindcentra en educatieaanbieders centraal staat bij Niet stapelen maar vervangen. 

Voor het leergebied Bewegen en sport verkennen Kennisnet en 'S-port momenteel of een rechtstreekse koppeling tussen de Wikiwijspagina en Bewegen samen regelen. Alle activiteiten staan hier al  gekoppeld aan de nieuwe aanbodsdoelen bewegen in. 

Na de zomervakantie zullen Babel en SSPOH de bruikbaarheid en functionaliteit van Wikiwijs NSMV testen met aanbieders en leerkrachten. Als je hier ook interesse in hebt, stuur dan een mailtje. Je kunt ook zelf vast rondkijken op Wikiwijs Niet stapelen maar vervangen.

TIP: wil je alle activiteiten in beeld krijgen, klik dan op het radartje linksboven en vink 'gratis' uit.

Gebruik de NSMV schoolkalender 2020-2021 voor je eigen schoolplanning

Modderdagbouwsteen 4Sinds begin juni is de website van Niet stapelen maar vervangen verrijkt met de schooljaarkalender 2020-2021. In deze kalender staan alle reeds geplande activiteiten die de Bossche Educatieve Makelaars mee organiseren. Nationale buitenlesdag, Kinderboekenweek, Codeweek, Bossche Kinderparlement, de Nationale modderdag en nog veel meer. Wanneer je in kalender het evenement aanklikt krijg je alle details te zien. En als je nog vragen hebt word je direct doorverwezen naar de bijbehorende Bossche Educatieve Makelaar.

Aantal activiteiten wegens coronavirus doorgeschoven

Lege klassen door corona

Het coronavirus - met alle daaraan gekoppelde maatregelen - treft natuurlijk ook Niet stapelen, maar vervangen. Terecht gaat op dit moment alle aandacht van leerkrachten uit naar de begeleiding van ouders en leerlingen bij onderwijs op afstand. Om die reden verschuift het onderzoek naar Niet stapelen, maar vervangen van onderzoeksbureau Oberon naar het volgende schooljaar. Ook heeft de gemeente het overleg  over Niet stapelen, maar vervangen van 19 maart met alle betrokken beleidsambtenaren uitgesteld. Komende maand organiseert de gemeente dit overleg ook digitaal en op afstand. En daarnaast vervallen voor een aantal leerlingen natuurlijk Niet stapelen, maar vervangen activiteiten die kindcentra nog voor dit schooljaar hadden gepland. 

De Bossche Educatieve Makelaars en kindcentra maken gelukkig wel de nieuwe planning compleet met activiteiten voor het komende schooljaar. En namens deze organisaties van Niet stapelen, maar vervangen wensen we alle leerkrachten en leerlingen sterkte toe!

Machine voor Niet stapelen maar vervangen in de grondverf

Edurep

bouwsteen

In samenwerking met Kennisnet verzamelt Babel op dit moment in totaal 100 leer- en ontwikkelactiviteiten in ’s-Hertogenbosch op de leergebieden: lezen, cultuur, technologie, groen/duurzaamheid, gezondheid en sport. De Bossche Educatieve Makelaars leveren deze activiteiten gekoppeld aan de aanbodsdoelen van SLO. En Kennisnet plaatst deze leeractiviteiten in educatieve zoekmachine Edurep. In mei 2020 zullen leerkrachten van verschillende scholen deze zoekmachine testen en op basis van de bevindingen past Kennisnet de zoekmachine aan.

Anderzijds koppelen scholen zelf hun leermethodes aan aanbodsdoelen. De uitgeverijen Jeelo en ThiemeMeulenhoff bieden hierbij ook hulp aan. De data van 8 van deze scholen zijn in mei 2020 ondergebracht in een zoekmachine voor scholen, waarna scholen ook deze kant van het geautomatiseerd Niet stapelen, maar vervangen kunnen testen. Deze werkzaamheden vallen binnen de projecten met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en  met het Netwerk voor Digitaal Erfgoed (NDE).

Oberon onderzoekt Niet stapelen, maar vervangen

schoolplein

bouwsteen

In ’s-Hertogenbosch werken basisscholen, educatieve partners en de gemeente intensief samen, met als doel het deels vervangen van leeractiviteiten en lesmethodes van school door leermiddelen en activiteiten van partners uit de omgeving, om zo een rijker onderwijsaanbod aan te bieden. Het proces startte als versnellingsvraag onder de naam Niet stapelen maar vervangen en is inmiddels een stad breed proces. In het voorjaar van 2020 zal Oberon bij de scholen die als eerste met dit proces zijn begonnen onderzoeken wat de effecten zijn op leerkrachten en leerlingen. Inmiddels participeert 36% van de kindcentra in ’s-Hertogenbosch en 100% van de makelaars actief.  Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs. Voor meer informatie: Effecten in kaart brengen: geen gemakkelijke opgave. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt als innovatievraag door de PO-raad.

Bossche Educatieve Makelaar Natuur, Milieu en Duurzaamheid

sustainable development goals

bouwsteenNiet stapelen, maar vervangen kent inmiddels 6 educatieve makelaars in ’s-Hertogenbosch. De organisatie van deze makelaars is zeer verschillend van capaciteit. Babel (cultuur en lezen), ’S-Port (sport en bewegen) en GGD Hart voor Brabant (gezondheid) zijn grote organisaties met verhoudingsgewijs veel consulenten om de scholen te ondersteunen. Op de leergebieden technologie en natuur-/milieu- en duurzaamheid (NMD) is dit niet het geval. Binnen het project met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat de doorontwikkeling van de organisatie van de NMD-makelaar centraal.

WTE- en SPORT en GEZONDHEIDS-tafel

overlegtafel

bouwsteenSSPOH heeft besloten om aparte overlegtafels te organiseren voor het leergebied Technologie en een gecombineerde tafel voor Sport en Gezondheid. Op alle drie deze leergebieden zijn zeer veel initiatieven in de stad die snel als stapelen of als overlappend worden beleefd door het onderwijs. Dit vraagt om stroomlijnen op stedelijk niveau om te zorgen dat de kwalitatief goede en duurzame initiatieven ruimte en waardering krijgen. Hierdoor houden ook de Bossche Educatieve Makelaars tijd over om juist deze initiatieven onder de aandacht te brengen van scholen die erom vragen.De tafel Technologie is vorig schooljaar gestart en heeft de lokale initiatieven al goed op elkaar afgestemd. De tafel Sport en Gezondheid start op 20 maart.

Gemeente ’s-Hertogenbosch brainstormt over 1 educatie loket

convenant

bouwsteen

Op donderdag 19 maart 2020 komen op het stadskantoor ongeveer 20 beleidsambtenaren bijeen om elkaar bij te praten over Niet stapelen, maar vervangen. En om met elkaar te verkennen op welke wijze zij hier beleidsmatig en organisatorisch het beste op in kunnen steken. Eén van de betrokken heeft al geopperd dat 1 educatieloket de meest praktische en professionele oplossingen kan zijn om vanuit de gemeente ‘stapelen’ te voorkomen.

Dit sluit nauw aan op de Convenant Kansen voor Kinderen waarin de gemeente aangeeft eigen afdelingen te verbinden aan Niet stapelen, maar vervangen en dat de gemeente ad hoc projecten bij partners voorkomt. Lees hier het door gemeente, Bossche educatieve makelaars, onderwijs en kinderopvang ondertekende convenant Kansen voor kinderen

Schoollessen vervangen met Bossch cultureel erfgoed

bouwsteenKennisnet werkt samen met het Netwerk Digitaal Erfgoed aan het digitaliseren van erfgoed. Inmiddels zijn 4 focusprojecten geselecteerd. Eén van die projecten is ‘Niet stapelen maar vervangen’ in ’s-Hertogenbosch, waarbij werken kindcentra in ’s-Hertogenbosch activiteiten op gebied van cultureel erfgoed uitvoeren. Passend binnen hun eigen curriculum en in plaats van de leermaterialen of -activiteiten die zij gewend zijn te gebruiken. Wat dit project verder inhoudt, zie je in onderstaande video.

Lees hier meer over digitaal erfgoed in het onderwijs,

Onderzoek naar Niet stapelen, maar vervangen

Onderzoek

bouwsteenInmiddels werken 8 kindcentra in ’s-Hertogenbosch al drie jaar met Niet stapelen, maar vervangen aan de vulling van het curriculum voor hun leerlingen. En ook staat al drie jaar onderzoek naar deze nieuw van werken op het verlanglijstje van deze scholen. In samenwerking met de PO-raad zullen de scholen dit schooljaar onderzoek doen naar de beoogde effecten van Niet stapelen, maar vervangen bij leerlingen en het team. Daar inmiddels al 18 kindcentra vanuit ATO-scholenkring en Signum Onderwijs participeren, is de doelgroep van het onderzoek groot. Voor meer informatie: Innovatievragen gezocht! ’s-Hertogenbosch doet mee met Niet stapelen, maar vervangen (PO-raad).

Cultureel erfgoed digitaal ontsluiten voor het onderwijs

Cultureel Erfgoed

bouwsteenKennisnet, Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), Babel, SLO en basisscholen in ’s-Hertogenbosch gaan dit schooljaar aan de slag om meer en makkelijker cultureel erfgoed te gebruiken voor het onderwijs. De pilot in ’s-Hertogenbosch is één van de pilots, waarmee NDE onderzoekt welke werkwijze het beste werkt. En voor ’s-Hertogenbosch past dit project naadloos in het programma Niet stapelen, maar vervangen. Vorig jaar hebben de leerlingen van de LW Beekmanschool bijvoorbeeld het hoofdstuk De Pruikentijd uit het geschiedenisboek over kunnen slaan door een indrukwekkend bezoek aan het Noord-Brabants museum. En zo heeft ’s-Hertogenbosch een rijke hoeveelheid aan plekken, bronnen en materialen om het geschiedenisonderwijs aanschouwelijker en daarmee aantrekkelijker te maken. Doel van het project is om alle scholen in ’s-Hertogenbosch hier digitaal toegang toe te bieden. Voor meer informatie: Kennisnet en Netwerk Digitaal Erfgoed starten programma digitaal erfgoed in het onderwijs in ’s-Hertogenbosch (Kennisnet)