WAAROM BESTAAN WE

Om kinderen en jongeren in hun opvoedings- en onderwijsperiode zo vroeg mogelijk in contact te brengen met zo veel mogelijk leerrijke omgevingen, rolmodellen, situaties, voorwerpen, gevoelens, vaardigheden, kennis, ervaringen en talenten. En daarmee ieder kind en iedere jongere te inspireren, waardoor zij de grootste kans hebben om optimaal te worden wie zij of hij is.

Momenteel houden scholen – met terechte redenen – de deur vaak dicht voor dergelijke ontdekkingen en ontmoetingen. Belangrijke bezwaren zijn: werkdruk, onvoldoende financiën en gevoel van weerstand tegen het enorme – en mede daardoor – onoverzichtelijke aanbod van buiten.

Niet stapelen maar vervangen zorgt dat deze bezwaren van de scholen verdwijnen.

 

Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgieriger en onderzoekender dan je vaak denkt. Kinderen van 6 verwonderen zich, stellen veel waarom-vragen en willen van alles weten hoe het zit. In de midden- en bovenbouw van de basisschool raken ze dat onderzoekende helaas kwijt. We weten trouwens niet of dat bij de normale ontwikkeling hoort of dat er te weinig ruimte voor die verwondering wordt gegeven op school. (2010)

Juliëtte Walma van der Molen, hoogleraar aan het centrum voor Wetenschapseducatie en Talentontwikkeling van Universiteit Twente.


 

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ

Landkaart gemeente NSMV

Voordelen voor leerling:

 • Uitdagend, ontdekkend, ontwerpend en ondernemend onderwijs
 • Meer kansen om eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen
 • Meer mogelijkheden tot gelijke kansen

 

Voordelen voor de basisschool:

 1. Meer educatieve professionals, tijd, kwaliteit en geld
 2. Tevredenheid bij leerlingen, ouders en leerkrachten
 3. Gemak: doelgericht werken, duurzame borging, werkdruk verlaging, 1 stads- of regio brede aanpak en vak integratie van taal en rekenen vereenvoudigd

 

Voordelen voor het schoolbestuur:

 1. Stads- of regio brede impuls voor duurzame en betere onderwijs kwaliteit
 2. Tevredenheid bij scholen, het lokale educatienetwerk en gemeente
 3. Duurzame borging in stads- of regio brede organisatie, beleid, en begroting (ook hier niet stapelen!)
 4. Monitoring subsidies
Gemeentebord

Voordelen voor gemeente:

 1. Duurzame aanpak en organisatie van de gemeentelijke onderwijstaken1: brede school, sport en bewegen, gezondheid, duurzaamheid, taal, gelijke kansen in organisatie, beleid (Lokaal Educatieve Agenda/Regionale Educatieve Agenda/Gelijke Kansen Agenda), begroting en onderzoek. Ook op deze taken hier is ‘niet stapelen’ van belang.
 2. Overzichtelijke monitoring van subsidies.

[1] Taken variëren van: gemeente is eindverantwoordelijk, initieert/regisseert of ondersteunt

Educatieve makelaars

Voordelen voor educatieve aanbieders:

 1. Gemak door:
  • de vraag vanuit het onderwijs
  • samenwerking met andere lokale educatieve aanbieders op andere leergebieden
  • overzicht over al het lokale educatieve aanbod, inclusief tekorten en overschotten
 2. Meer (h-)erkenning vanuit gemeente en schoolbesturen. Ook van belang voor het versterken van zowel onderwijsleergebieden als maatschappelijke thema’s. Voorbeelden: veilige school, technologie, digitale vaardigheden, duurzaamheid en burgerschap


 

WAARVOOR STAAN WE?

Niet stapelen maar vervangen faciliteert op lokaal niveau de transitie van aanbod naar vraag gestuurde samenwerking vanuit het onderwijs. En biedt het onderwijs regie met vaardigheden, kennis en instrumenten om de schooldeur verantwoord te openen. Om inspirerende rolmodellen, situaties, omgevingen, voorwerpen, gevoelens, vaardigheden, kennis, ervaringen en talenten binnen de school te ontvangen en buiten de school te ontmoeten. En eenvoudig, vervangend en op maat te plaatsen in het curriculum van iedere school. Onafhankelijk van de werkwijze van de school.

De primaire doelgroep is basisonderwijs, voortgezet onderwijs en kinderopvang. En Niet stapelen maar vervangen ondersteunt ook lokale educatieve aanbieders en hun opdrachtgever: de gemeente. De gemeente financiert de lokale educatieve aanbieders structureel. Dit zijn de bibliotheek, de GGD en de educatieorganisaties op het gebied van sport, cultuur, natuur, milieu, duurzaamheid, technologie, digitale vaardigheden en burgerschap.


 

AMBITIE

In samenwerking met landelijke ambassadeurs brengt Niet stapelen maar vervangen de transitie van aanbod naar vraag gestuurd samen werken op landelijk niveau onder de aandacht van ministeries en hun landelijke uitvoeringsorganisaties/educatie aanbieders (LKCA, Netwerk VSC, Koninklijke Bibliotheek, Stichting Lezen, KVLO, Prodemos, GGD GHOR, Jetnet-Technet, FutureNL en DEN). Als ook van educatieve uitgeverijen. Met als doel om de transitie ook landelijk te faciliteren en borgen. De ambassadeurs zijn op dit moment: LKCA, SLO, PO-raad, Gelijke Kansen Alliantie, Netwerk VSC, ministerie Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).