Hoe

HOE DOEN WE DIT?

Hoe gaat de schooldeur van de school toch open? Door schoolteams, leerkrachten en leerlingen toe te rusten om zelf te vragen naar vervangend en verrijkend lesaanbod. Aanbod dat past binnen het eigen curriculum van de school.

Niet stapelen maar vervangen biedt scholen, lokale aanbieders en gemeente of regio daarbij een praktische organisatieaanpak, training en digitale hulpmiddelen. Zowel het onderwijs als de educatieve aanbieders beschikken daarbij over één digitale tool die het lokaal educatief aanbod en de eigen leermiddelen van de school op elkaar afstemt. En niet stapelt, maar vervangt en verrijkt.

Om de transitie naar vraag gestuurd werken te realiseren en te borgen is samenwerking van onderwijs, lokale educatieaanbieders en gemeente een voorwaarde. Deze drie-eenheid bouwt met dezelfde 5 bouwstenen van de aanpak Niet stapelen maar vervangen aan een gemeenschappelijk fundament.

Bouwstenen Niet Stapelen maar Vervangen
Bouwstenen Niet Stapelen maar Vervangen

TIJDPAD

In één schooljaar ondersteunt Niet stapelen maar vervangen de transitie van aanbod naar vraag gestuurd vervangen en verrijken van het lesaanbod. Met een effectieve samenwerking tussen onderwijs, lokale educatieaanbieders en gemeente als belangrijkste sleutel. Bij de start is een kleine groep startscholen betrokken die graag willen.

Tijdpad

Liefst scholen die verschillend aan het curriculum werken, bijvoorbeeld met en zonder leermethodes, zodat voor alle overige scholen in de gemeente een modelschool beschikbaar is.

Na de transitie in 6 fasen borgen de lokale partijen de aanpak duurzaam in hun eigen organisaties, beleid, begroting (LEA/REA/GKA) en onderzoek.