Wat

WAT DOEN WE?

Wij hebben een aantal instrumenten ontwikkeld om Niet stapelen maar vervangen in praktijk te brengen. Met deze instrumenten kunnen gemeenten, aanbieders en het onderwijs samen een lokaal ecosysteem inrichten waarmee betrokken partijen elkaar gemakkelijk kunnen vinden en kunnen samenwerken. Resultaat is dat onderwijs eenvoudig kan worden verrijkt met lokaal aanbod, dat lokale aanbieders effectiever gevonden worden door de doelgroep, en dat gemeenten een framework hebben om mensen en middelen efficiënter in te zetten om onderwijsdoelen te verwezenlijken.

Het NSMV productaanbod ziet er als volgt uit.

VOOR SCHOLEN

Een NSMV Scholenbox voorziet scholen van een digitaal instrument waarin het curriculum van de school is opgenomen. Scholen die werken met bestaande methoden vinden hun curriculum terug in de NSMV Scholenbox, tot op hoofdstukniveau. Thematisch werkende scholen kunnen zelf hun thema-elementen vastleggen in de NSMV Scholenbox (zie verderop), en dit gebruiken als startpunt voor het curriculum. Hybride vormen (methodisch en thematisch) zijn uiteraard ook mogelijk.

Binnen de NSMV Scholenbox kan vervolgens met enkele klikken vervangend aanbod worden opgeroepen voor elk hoofdstuk en/of thema-element.

NSMV Ecosysteem gezien vanuit scholen

Daarnaast biedt een NSMV Scholenbox -zowel voor scholen die met methoden werken als met thematisch werkende scholen- inzicht in de SLO-aanbodsdoelen die gekoppeld zijn aan de methoden en thema's. Met dit inzicht kan een school snel bepalen of het curriculum volledig is met betrekking tot de aanbodsdoelen, en waar nog hiaten te vinden zijn.

SLO LeergebiedenRapportage dekking SLO-aanbodsdoelen
Extra: Thema's arrangeren

Scholen die hun eigen curriculum opstellen kunnen zelf thema's arrangeren in de NSMV Scholenbox. Thema's kunnen bestaan uit onderdelen van bestaande methoden, elementen van aanbieders als de GGD, Rode Kruis en lokale aanbieders, en zelf ontwikkelde elementen. Bij het arrangeren van een thema is in één oogopslag te zien in hoeverre de range van mogelijke SLO-aanbodsdoelen wordt afgedekt.

Deze functionaliteit is nog in ontwikkeling.

VOOR AANBIEDERS

Een NSMV Aanbiedersbox voorziet aanbieders van een digitaal instrument om beschikbaar aanbod in op te slaan, te voorzien van SLO-aanbodsdoelen, en vervolgens beschikbaar te stellen binnen het NSMV ecosysteem. Bij traditionele websites en databases in gebruik bij aanbieders moeten potentiële afnemers naar de beschikbare informatie worden geleid, bijvoorbeeld door reclame te maken of door afzonderlijke afnemers schriftelijk of mondeling te benaderen. Bij aansluiting op het NSMV-ecosysteem krijgen aanbieders de kans om antwoorden voor te bereiden en beschikbaar te stellen op vragen die afnemers gaan stellen.

NSMV Ecosysteem gezien vanuit aanbieders

Een NSMV Aanbiedersbox bestaat uit verschillende onderdelen. Elk onderdeel kan door een aanbieder zelf ingericht worden, of van NSMV worden afgenomen. Aanbieders zonder eigen database kunnen deze afnemen van NSMV. Wanneer een aanbieder echter al een eigen database met aanbod heeft, kan deze worden hergebruikt zonder dat informatie behoeft te worden 'overgetypt'. En aanbieders kunnen ook besluiten om zelf SLO-aanbodsdoelen aan het eigen aanbod te koppelen.

Elementen van een NSMV Aanbiedersbox

HET ECOSYSTEEM

Wanneer we de onderdelen van scholen en aanbieders verbinden, ontstaat het NSMV-ecosysteem. In het NSMV-ecosysteem kunnen scholen eenvoudig vervangend aanbod afnemen van alle aangesloten aanbieders, en kunnen aanbieders hun aanbod eenvoudig beschikbaar stellen aan alle aangesloten scholen.

NSMV Ecosysteem