Wie

LOKALE ORGANISATIE NIET STAPELEN MAAR VERVANGEN

Lokale organisatie NSMV

Om de transitie van aanbod naar vraag gestuurd samenwerken lokaal te organiseren moeten de betrokken partijen elkaar leren kennen en samenwerken. En zo veel mogelijk één taal spreken als het gaat om educatief aanbod, functies, verantwoordelijkheden, beleid en financiën. De operationele werkvloer van het onderwijs is daarbij leidend om aan te geven welke (verdere) ontwikkelingen plaats moeten vinden. Medewerkers op tactisch niveau vertalen deze geluiden naar aanbevelingen voor de strategisch betrokken organisaties. En de vertegenwoordiger op strategisch niveau faciliteert deze wensen in beleidsdoelstellingen op gebied van organisatie, financiën en monitoring.

AMBASSADEURS

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) zet zich in om de aandacht voor cultuureducatie, cultuurparticipatie en de toegankelijkheid van cultuur te vergroten.
VSC
De VSC is de sectororganisatie voor wetenschapsmusea en science centers met veertig leden in heel Nederland.
Gelijke Kansen Alliantie
GKA (Gelijke Kansen Alliantie) werkt samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs met aandacht voor thuis, school en de leefomgeving.
SLO
SLO is het landelijk expertisecentrum voor het curriculum. We hebben een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland.
RVO
RVO is voor iedereen die werkt aan een duurzame, sterke economie. Wij helpen u graag vooruit. Met voorlichting, advies, financiering en de juiste contacten.
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt aan duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Het ministerie maakt zich sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. En werkt aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden.
VO-Content
Stichting VO-content werkt samen met scholen in het voortgezet onderwijs aan de ontwikkeling van leren en onderwijzen op maat. Basis hiervoor vormt open en online leermateriaal dat maatwerk mogelijk maakt.
The Learning Lab
We believe true learning takes place in the complex context of place and societal relationships.
Niet Stapelen maar Vervangen