Niet stapelen maar vervangen in Het Hogeland

In 't Wieshoes in Warffum verzamelden zich vrijdag 17 februari ruim 50 belangstellenden om te verkennen of de aanpak Niet Stapelen Maar Vervangen (NSMV) interessant is voor gemeente Het Hogeland. De deelnemers waren voornamelijk afkomstig uit het funderend onderwijs, educatieaanbieders en gemeente.

Tijd voor toekomst

Tijd voor Toekomst investeert in de jeugd van de Provincie Groningen. Het wil bereiken dat kinderen dezelfde kansen krijgen, welke achtergrond ze ook hebben en waar ze ook wonen. Dat ze bewust en bekwaam worden. Bewust van hun omgeving, van zichzelf en van de kansen die ze hebben voor hun toekomst. Om deze reden waren niet alleen belangstellenden uit Het Hogeland aanwezig, maar ook uit andere Groningse gemeenten. 

't Wieshoes

Vakland Het Hogeland bood in 't Wieshoes voor alle deelnemers een inspirerende plek. En ook boden de verschillende deelnemers elkaar veel inspiratie. 'Het Hogeland als klaslokaal' zag iedereen helder voor zich als een leerrijke omgeving buiten en binnen de schoolmuren. En de aanpak van NSMV kan hierbij organisatorisch, digitaal en duurzaam bijdragen.

Wethouder Karen Hansems heeft zowel het onderwijs als educatief aanbod op de leergebieden: sport, gezondheid en burgerschap in haar portefeuille. Ook zij is geïnformeerd en geïnspireerd. Op basis van de input vanuit de bijeenkomst zullen Vakland Het Hogeland, Tijd voor Toekomst en de gemeente vervolgstappen zetten. 

Downloaden