NSMV, waarom doen wij dat niet?

Op woensdag 2 november organiseert Niet stapelen maar vervangen een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden in deze aanpak. Inmiddels oriënteren de direct betrokken organisaties: onderwijs (basis- en/of voortgezet onderwijs), gemeentelijke organisatie en lokale educatieve uitvoeringsorganisaties zich in 25 Nederlandse steden op deze aanpak. De deelnemers van 2 november zijn afkomstig uit een deel van deze gemeenten. 

De organisatie van de bijeenkomst is in handen van Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Vereniging van wetenschapsmusea en science centers (Netwerk VSC), Gelijke Kansen Alliantie en NSMV. En is mede mogelijk gemaakt door RVO en ministerie LNV. Genoemde organisaties gaan na afloop van de bijeenkomst aan de slag met de antwoorden van de deelnemers op de vraag: NSMV, waarom doen wij dat niet? Of juist wel!