Niet stapelen maar vervangen online

Vanaf 1 november 2022 is de website Niet stapelen maar vervangen online. Op deze website kunnen medewerkers van scholen, schoolbesturen, gemeenten en lokale uitvoeringsorganisaties alle ins & outs van deze aanpak terugvinden.

Dagelijks zitten de mailbox en de brievenbus van basisscholen en kindcentra vol met prachtige en leerzame activiteiten waar leerlingen graag aan deel zouden nemen. Maar de werkdruk van de leerkrachten is al hoog en deze activiteiten stapelen bovenop het werk dat allemaal al moet.

De aanpak van Niet stapelen, maar vervangen (NSMV) helpt om deze prachtige en leerzame activiteiten toch in het curriculum van de scholen te plaatsen. Niet door te stapelen, maar door te vervangen. Onderwijs stelt daarbij op eenvoudige wijze de vraag lokale educatie aanbieders bieden een vervangend of verrijkend aanbod. Dit zijn lokale organisaties op gebied van lezen+media (bibliotheek), gezondheid, (GGD), sport, natuur+duurzaamheid, cultuur, digitale vaardigheden en burgerschap.

Geïnteresseerd? Kijk dan op www.nsmv.nl.