Financieringsmogelijkheden voor aanpak NSMV

Eind 2022 en begin 2023 zijn (co-)financieringsmogelijkheden om de aanpak NSMV op te starten in uw gemeente of als scholengroep. Sommige gemeenten hebben de aanvraag School en omgeving als Voorloper, Doorgroeier of als Starter al gedaan. De verwachting is dat deze subsidiemogelijkheden komend jaar nog een keer aangeboden worden.

Ook is er de mogelijkheid om via de Impuls Open Leermiddelen cofinanciering aan te vragen voor de aanpak NSMV. Onze organisatie heeft momenteel al contact met schoolgroepen die een aanvraag willen doen. De combinatie met meerdere scholen maakt de aanvraag krachtiger. Neem dus gerust contact met ons op. En natuurlijk zijn ook de NPO gelden inzetbaar. 

De meest fundamentele aanpak bestaat uit een vooronderzoek met een meerjarig rekenmodel. De organisatie van NSMV biedt gemeenten, schoolbesturen lokale educatieve aanbieder de dienstverlening om vooronderzoek te doen om met betrokken organisaties de jaarlijkse begroting in beeld te brengen. Met dit overzicht is aantoonbaar dat de financiën niet hoeven te stapelen, maar vervangend inzetbaar zijn. Dit versnelt en verduurzaamt de transitie van aanbod naar vraag gestuurd samenwerken.